Könyvbemutató // Perenyei Monika: A médiumok velünk vannak

Perenyei Monika: A médiumok velünk vannak – Technikai képhasználat a kortárs művészetben című kötetének bemutatója.

időpont: 2012. május 8., kedd, 18.00 – 19.30.
helyszín: OSA Archívum, 1051 Budapest, Arany J. u. 32.

 

"A médiumok velünk vannak című tanulmány a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet gyűjteményében található fotográfiákat elemzi a technikai képalkotás perspektívájából, kísérletet téve a kötetben szereplő művészekkel készített interjúkban is körvonalazódó látásmódok és a kurrens fotóelméleti elgondolások összevetésére. A tanulmány visszatekintés a rendszerváltás utáni két évtizedében alakuló alkotói folyamatokra, melynek során a kulturális gyakorlatokba és a hétköznapi cselekvéseinkbe beépülő fotóhasználat kérdései, illetve a digitális technológiával homogenizálódó képi világ kihívásaira adott alkotói válaszok kerültek előtérbe." (Perenyei Monika)

Bevezetőt mond:
Dr. Szoboszlai János, a Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros művészeti vezetője

A kötetet bemutatja:
Dr. György Péter esztéta, egyetemi tanár, az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének vezetője, és
Dr. Peternák Miklós művészettörténész, egyetemi tanár, az MKE Intermédia Tanszékének vezetője

A bemutatót követően a szerző, Perenyei Monika és a kötetet bemutató szakemberek válaszolnak az érdeklődők és a sajtó kérdéseire.

A publikáció adatai:
Fordító: Kozma Zsolt
Olvasószerkesztő: Farkas Ibolya
Grafikai tervező, nyomdai előkészítő: Várnai Gyula
Tördelőszerkesztő: Farkas Ibolya
Fotók: Sulyok Miklós, Várnai Gyula és a kötetben szereplő művészek
ISBN 978-963-87772-3-2
Készült 300 példányban
A kötet a Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros (ICA–D) gondozásában jelent meg.

 


Címkék

MTA Web
MTA kut
MTA int