Amit mi ajánlunk: C. G. Jung emlékkonferencia // 2011. november 19.

Kedves Kollégák, Kedves Barátaink,

A 2011-es esztendo C. G. Jung halálának 50. évfordulója, melyről szeretnénk méltóképpen – egy konferencia keretében – megemlékezni.
Jung gondolkodása, személyisége, pszichoterápiás felfogása nem csupán nekünk, elkötelezett követőinek példaértékű, nélküle a XXI. század kulturális öröksége elképzelhetetlen lenne. A psziché mélységeit érintő kutatása, megfigyelései tették lehetővé, hogy a modern ember számos pszichés problémája orvoslása mellett újra utat találjon a spirituális dimenziók felé. Elméletéből, megfigyeléseiből pszichoterápiás irányzatok táplálkoznak csakúgy, mint ahogy számos útkereső ember fordul világszerte tanításaihoz.

Szeretettel meghívunk mindenkit a Carl Gustav Jung emlékkonferenciánkra, amely 2011 november 19.-én kerül megrendezésre a Hotel Mercure Buda konferencia termeiben. (1013 BudapestKrisztina körút 41–43)

Jelentkezés: cgjung50@gmail.com

Részvételi díj: 7000 Ft

Számlaszám: 10104105-50410800-01000009
C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület

PROGRAM

9:00 Megnyitó

9:15 Buda Béla: Jung szellemi öröksége C.G. Jung hatása a mai pszichológiára, pszichoterápiára és művészetelméletre

10:00 Kiss Eniko: A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum, választás

10:45 Harmatta János: Amikor még együtt voltak: Freud, Jung, Ferenczi

11:30 SZÜNET

11:45 Koronkai Bertalan: Jung egyes alapkoncepcióinak filozófiai előképei

12:30 film „Face to Face”

13:00 EBÉDSZÜNET

I. SZEKCIÓ

14:00 Szombati Ágnes: Jung az ember és a pszichoterapeuta

14:30 Narancsik Gabi: Mundus imaginalis - C.G.Jung Vörös Könyve

15:00 Németh György: Az anima archetípusa a jungi pszichológiában

15:30 Titkos Barbara: Jung hatása a pszichózisok pszichoterápiás kezelésében

II. SZEKCIÓ

14:00 Süle Ferenc: A keresztény mélylélektan kialakításának lehetősége

14: 30 Molnár Judit: „Ettelek volna meg” csecsemőterápia jungi szemlélettel

15:00 Zay Balázs: A kereszténység és Jung

15:30 Deák Zsolt: Jung és a transzperszonális pszichológia

III. SZEKCIÓ

14:00 Gilyén Judit: Jung és a Selbst

14:30 Szautner Erika: C.G. Jung és a terápiás kapcsolat néhány aspektusa

15:00 Majoros Andrea: A kisgyermekkori viselkedés és a jungi funkció típusok

15:30 Tatár Kata: Lehetséges út a tudattalanhoz és az igazsághoz: a szóasszociációs módszer

16:00 SZÜNET

16:30 film „Matter of Heart”

18:20 KONFERENCIA ZÁRÁS

Címkék

MTA Web
MTA kut
MTA int