Beszámoló// Konferencia – Outsider Art: European Perspectives

2011. június 17–18, Atheneum Hall, Helsinki, Finnország.

A konferencián Tóth Eszter (végzős hallgató, ELTE, művészettörténeti intézet) képviselte az MTA Pszichiátriai Gyűjteményt. Beszámolóját olvashatják az alábbiakban.

A European Outsider Artassociation által megrendezett kétnapos konferencia az Outsider Art Past/Forward nevű nagyszabású 2010–2012 között megvalósuló projekt azon állomása, melynek középpontjában a kelet-európai outsider art állt.

A szimpózium célja az Európa különböző területein megjelenő Outsider Art körülményeinek és feltételeinek vizsgálata volt. A konferencia részvevői arra keresték a választ – történelmi és politikai szempontokat is figyelembe véve – hogyan alakult az outsider art elismerése és megismertetése a kelet-európai országokban.

A résztvevők a konferencia előestéjén, a KynnysRy/Threshold Association épületében barátságos légkörben találkozhattak, megismerkedhettek a finn művészeti stúdiók munkájával, és személyesen köszönthették egymást.

2011. június 17-én az Finn Nemzeti Galéria konferenciatermében, az Atheneum Hall-ban Raija Kallioinen, European Outsider Artassociation alelnöke és az Union for Rural Culture and Education művészeti menedzsere nyitotta meg a rendezvényt.

Az alelnökasszony beköszöntőjében röviden ismertette a megtett utat, s köszönetet mondott az alapítótagoknak (Gaia Museum Outsider Art, Dánia; Museum Dr. Guislain, Belgium; Kunshaus Kannen, Németország; Union for Rural Culture and Education, Finnország) illetve az Európiai Bizottság Kultúra Programmjának, együttműködő partnerként pedig az Outsider Art kiemelkedő folyóiratának, a Raw Vision-nak és az INSITA nemzetközi művészeti triennálénak.

A nap programját a konferencia moderátora, Anna Yarkina, a moszkvai Outsider Art Museum igazgatója ismertette.

Előadások:

Mapping the territories of self-taught art / A self-taught art területeinek feltérképezése

Roger Cardinal, az art brut és outsider art egyik legnagyobb szakértője, az Outsider Art (1972) szerzője, előadásában a szerbiai, horvátországi és szlovákiai self-taught művészetben megjelenő modelleket/mintákat mutatta be.

Outsider Art behind the Iron Curtain /Outsider Art a vasfüggöny mögött

Laurent Danchin, art brut és outsider art szakértő Volker Dallmeier és Elke Zimmer műgyűjtőkkel folytatott nyilvános beszélgetést a vasfüggöny mögött élő outsider művészeket felkutató útjaikról, gyűjtési koncepcióikról és nehézségeikről, külön hangsúlyozva 60-as, 70-es évek tapasztalatait.

Wild discoveries from Nothern Forests / Az Északi Erdők felfedezései

A konferencia második része előtt a résztvevők megtekinthették Erkki Pirtola filmjét az ITE művészetről.

Artistic case of Ilija Bosilij – Existing in beetween the labels / Ilija Bosilij esete – Létezés cimkék között

Ivana Basocevic, az Ilija & Mangelos Alalpítvány elnöke előadásában a szerb Ilija Bosilij művészét mutatta be. Ilija Bašičević – Bosilj self-taught művészként a kanonizációs kényszerek és az egyéni vízió kettős atmoszférájában élt és alkotott. Az előadó teoretikai elemzését adta az outsider, self-taught, art brut és naiv művészetnek.

Art Brut in Poland – A Phenomenon – The Perspektive of a Museum Institution /Art Brut Lengyelországban – A jelenség – A múzeumi intézmény perspektívája

Leszek Jodlinski, a katowicei Sziléziai Múzeum igazgatója előadásában a lengyelországi art brut körülményeit és feltételeit vizsgálta. Az intézmény 1984 óta gyűjti a nem-professzionális művészeti alkotásokat, melyek a múzeum külön osztályát képezik. Perspektívájuk egy nem-professzionális művészeti múzeum létrehozása.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket egy négy csoportra osztott műhelybeszélgetés követte a következő témákban:

1. Institutionalisation of Outsider Art / Az Outsider Art intézményesülése

2. Outsider Art in time of highly professionalised art management / Outsider art a professzionális art management idején

3. Dreams and Hopes: New Practices, Contemporary Art / Álmok és remények: új gyakorlatok, kortárs művészet.

4. The amateurs, villge geniuses and artists living in solitude / Amatőrök, falusi géniuszok és művészek magányban.

Az „Outsider Art intézményesülése” című kerekasztal-beszélgetésben Anna Yarkina az outsider art történetét tekintette át. Majd arról folyt a diskurzus, hogy a jelenség miként változott az elmúlt évtizedekben, illetve mi módon foglalkozzunk a művészet ezen terültével.

Befejezésképpen olvasható Colin Rhodes, az EOA elnökének nyilatkozata.

Címkék

MTA Web
MTA kut
MTA int