Beszámoló // Konferencia – Festival de l’histoire de l’art, Château de Fontainebleau

2011. május 27–29. között három napos konferenciát szerveztek a fontainebleau-i barokk kastélyban.

Állami, regionális, miniszteriális, turisztikai, kereskedelmi és szakmai  szervezetek támogatták a rendezvényt. Az első alkalommal megrendezett igen zsúfolt programot felvonultató eseményhez nyári egyetem, a témára vonatkozó művészeti könyvvásár és filmvetítések is kapcsolódtak.

Utóbbi programot társintézetünk, a párizsi INHA igen aktív kollégája, a CIHA titkára, Thierry Dufrêne ajánlatára fogadta el a minisztérium. A filmek egy része az INA (Institut national de l’audiovisuel) archívumából került ki, más része bemutató előtti vetítés volt (így láthattuk például Werner Herzog legújabb 3D-s filmjét a Chauvet-barlang prehistorikus barlangrajzairól).

A konferencián a magas művészet és az Art Brut közé eső igen széles skálán előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket hallgathatott meg a közönség.

Mivel a rendezvény ingyenes volt, valóban hatalmas tömeget mozgatott meg egyrészt a nagy nevekkel fémjelzett előadások színvonala, másrészt a speciális igényeket is kielégítő, kifejezetten oktatási intézményeket célzó célközönség körében. 

La folie, une recette pour le génie ? / Őrület, a zsenialitás receptje?

A kerekasztalt Alin Avila, az AREA című magazin szerkesztője vezette. Alain-Pierre Peyraud pszichiáter általánosságban, míg Jean-Louis Lanoux művészettörténész konkrét művészek munkáin keresztül próbálta megvilágítani a problémát. Az önkifejezés és a társadalmi elfogadottság igényét járták körül.

A „Plyaboy communiste” c. 2009-ben forgatott filmből láthattunk részleteket, ami Alain Rault világát mutatja be. A kizárólag szöveges üzeneteket falra, kapura író Rouenban élő hajléktalan talán e filmnek is köszönhetően mára a város elfogadott turisztikai értékei közé sorolódott. A másik példát egy szicíliai alkotó, Giovanni Bosco szintén írásos munkái jelentették. 

Több előadás foglalkozott a műkereskedelem, a műgyűjtés, a galériák aktuális szempontjaival is. Mivel az őrület mellett a konferencia súlyponti témája az olasz művészet volt, így a kastély dekorációjának és gyűjteményének egyes darabjai is külön elemzés tárgyát képezték. Egy-egy művész kiemelkedő helyet kapott az előadások sorában:

több kutatási beszámolót szenteltek Camille Claudel, Pierro della Francesca, Goya, Alfred Kubin életművének egyes részleteinek elemzésére, az irodalmi vonatkozások mentén Antonin Artaud, Victor Hugo mellett Erasmus A balgaság dícsérete című műve került reflektorfénybe.

Architecture pour les fous – Le traitement moral dans l’architecture psychiatrique et pénitentiaire du XIXe siècle /

Építészet az őrültek részére – erkölcsi bánásmód a pszichiátriai és a bűntetésvégrehajtási intézmények építészetében a 19. században

A beszélgetés résztvevői: Michel Gourevitch – pszichiátriatörténész ; Pierre-Louis Laget – orvos ; Jean-Michel Leniaud – építészettörténész ; Donato Severo – építész ; Caroline Soppelsa – építészettörténész, a börtönépítészetre szakosodott.

A cella, mint a várakozás helye jelentette a kiindulópontot, majd a társadalmi szerepeken keresztül a pszichiátriai betegek szerepjátékaiig, így a színházi felépítésig, a vallásos megközelítés, az ellenőrizhetőség, a szabadság iránti vágyakozás és a szabadságtól megfosztás élménye mentén szerveződött a beszélgetés.

Az auxerre-i Szanatórium, a párizsi Sainte Anne-kórház elrendezése, a szimmetria, a rend és átláthatóság, a munkavégzés egyaránt a fölmerült szempontok között szerepel. A másik példaként említett épületegyüttes a lyoni St Paul és St Joseph-börtön volt. Claude Nicolas Ledoux, Hubert Robert nyomán a 19. századi vidéki villa-kép is formálta az építkezések gondolatiságát. A mezőgazdasági munka, a paradicsomi állapot megteremtése, a természetközeliség mind változtatott a gyógyításnak szánt épületek formai megoldásain.

Iconographie des traitements de la médecine de la folie – Photographie et psychiatrie / Az őrület gyógyításának ikonográfiája – Fotográfia és pszichiátria

A fotográfia megjelenésének idején válik maga a pszichiátria is tudományossá. Az előadások Dr. Hugh W. Diamond alakjától indulnak, aki a fogyatékossággal élők diagnózisainak felállításához használt dagerrotípiát é eljutnak Jean-Martin Charcot professzorig, aki a Salpêtrière-kórház pszichiátriai osztályának vezetője volt. Az előadások egyrészt a fotóhasználat kontextualizálásáról, másrészt annak terápiás használatáról adtak hírt.

Az előadók:

Hélène Bocard; Julien Faure-Conorton – előadásáról összefoglalót itt olvashatunk. Az előadásban bemutatott fotók különlegessége, hogy bár egészségügyi intézményben készültek, mégis az Ecole des Beaux-Arts (Paris) gyűjteményében maradtak meg. Ennek magyarázata, hogy Paul Richer professzor anatóniát tanított itt. Gilles Perriot pszichiáter saját módszertanáról beszélt.

Les musées de fous et leurs catalogues raisonnés / A bolondok múzeuma és a teljes katalogizálás

Bruno-Nassim Aboudrar előadása az 1800 körül alapított, vagy akkortájt bővített nagy múzeumok és a pszichiátriai intézmények összefüggéseit vizsgálta.

Collections d’art des fous – Conserver, collectionner, étudier l’art des « fous » / A bolondok alkotásainak gyűjteményei – hogyan őrizzük meg, hogyan gyűjtsük, hogyan kutassuk a „bolondok” művészetét

Az előadók a Centre allemand d’histoire de l’art (Paris) meghívására érkeztek a fesztiválra.

Dr. Andreas Beyer; Laurent Danchin az Art Brut és az Outsider Art avatott szakértője; Thomas Röske – a Prinzhorn Gyűjtemény igazgatója; és Gregor Wedekind, aki jelen előadásában a Guggingi múzeum és műhely előnyeit és hátrányait, erősségeit és fogyatékosságait tárgyalta.

Les dessins d’Alfred Kubin (1877-1959) : l’art d’un fou ? / Alfred Kubin grafikái : egy bolond művészete?

A fekete-fehér, szörnyekkel, démonokkal, hibridekkel benépesített lapok morbid feszültsége, lefejezések, csontvázak terjeszkedése sokszor inkább elszörnyülködésre ad okot. Az előadás a pszichoanalízissel tartott kapcsolatát elemzi, ahol az őrület mint a játék egy formája jelenik meg.

Előadó: Dominique Gagneux, 2006-tól a Musée d'art moderne de la ville de Paris művészettörténésze, több Kubin-kiállítás kurátora. Publikációi között Magdalena Abakanowicz, Georg Baselitz és Marc Chagall nevét is olvashatjuk.

Données récentes de la génétique et des neurosciences sur la schizophrénie et l’art des schizophrènes / Új tudományos eredmények a genetika és az idegtudományok területén a schizofrének és művészetük vonatkozásában

Jean-Pierre Changeux előadása hatalmas vihart kavart.

Collections d’art des fous – La collection de l’hôpital Sainte-Anne / Bolondok művészeti gyűjtemény – A Sainte-Anna Kórház gyűjteménye

Anne-Marie Dubois az 1950-ben Párizsban tartott konferencia alkalmából létrehozott gyűjtemény kiemelkedő darabjait mutatta be.

A témában a legtöbbet hivatkozott kép jelenjen meg itt is:

Tony Robert-Fleury (1838–1912): Pinel, médecin en chef de la Salpêtrière, délivrant les aliénés de leurs chaînes (Pinel, a Salpêtrière főorvosa megszabadítja láncaiktól a tébolyultakat)