Alkotás és terápia

A különbözőség útjai című kiállításhoz kapcsolódóan Művészet, gyógyítás, tudomány címmel Dr. Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettesének felhívására 2009-ben is rendezett konferenciát az MTA Művészetörténeti Kutatóintézete és az MTA Pszichiátriai Gyűjteménye. A Magyar Tudomány Ünnepének eseményeként ezévben második alkalommal hívtuk össze a különböző tudományágak képviselőit, hogy különböző nézőpontok alapján vizsgálják a művészet társadalmi, emberi hatásait.

A szintén az MTÜ keretében látogatható, a Lipótmezőről az Akadémiára került gyűjtemény mind a művészettörténet, mind a társtudományok szemléletmódja szerint naprakész feldolgozásra kerül, kibővítve az outsider art, illetve az art brut területével. Az MTA Pszichiátriai Gyűjteményében őrzött művek jelentős része alkotóik spontán öngyógyító tevékenysége során keletkezett, bár közülük többen vettek részt művészeti képzésben itthon vagy külföldön. A múzeumban őrzött képek fontos adalékokkal szolgálnak a pszichiátriai intézetek terápiás módszereihez, illetőleg ezek nyomon követéséhez.

Így a konferencia erre, az MTA legfiatalabb gyűjteményére összpontosított, amely egyébként több mint 100 éves múltra tekint vissza. Dr. Beke László, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója bevezető előadásában hangsúlyozta, hogy az új gyűjtemény lehetőséget teremt a mai művészet megismerésére, illetőleg az outsider art, vagyis az intézményes kereteken kívüli, ám esztétikai értékkel is bíró művészet beemelésére a gyűjtemény keretei közé.

Dr. Hárdi István a „Szent Antal megkísértése” témakörben a művészeknek a tehetség, a kreativitás kibontására irányuló törekvéseit elemezte. Kovai Melinda Politika, hatalom és tudás a Kádár korszak pszichiátriai kórrajzain című előadásában viszont a társadalmon kívüliség és a kezelőorvosok reakcióinak viszonyrendszerét elemezte, s ezzel az adott kor visszásságaira is rávilágított.

Dr. Gellér Katalin Nagy Sándor lipótmezei kápolna-dekorációjáról szólva a bezárt műemlék épület kiemelkedő művészettörténeti, műemléki vonatkozásaira hívta föl a figyelmet, a szecesszió egyik ékköveként jellemezve a volt Tébolyda kápolnáját.  Dr. Simon Lajos Művészetterápia és Art Brut címen a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján folyó kísérleteket ismertette. A művészet és terápia, illetve a pszichiátria és a művészettörténet együttműködésével járó intézményrendszeri gazdagodást is bemutatta. Elmondta, az itt készült alkotásokból hamarosan megnyitják galériájukat.

Dr. Stark András pszichiáter, intézetvezető főorvos, a Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotóműhely (DREAM) elnöke Ingmar Bergman filmművészetéből vett példákkal mutatott rá érzékszervi tapasztalataink szétválaszthatatlanságára, a látás, a tapintás és a kreativitás közötti kapcsolatra. Előadásában a haláltól való félelem egyik lehetséges menekülési útjaként az álmot jelölte meg, ahol természetesen a rémálom, a szorongás is felerősödhet, de az ébredés a születés, az újjászületés biztonságának élményét jelenti számunkra. Ugyanígy a haláltól való félelem, a médium erős, illetve gyenge személyisége volt Barki Gergely előadásának fókuszában is, aki Berény Róbert és a pszichoanalízis kapcsolatáról, a festő által kidolgozott lélekmegjelenítés sajátosságairól beszélt.

Csáth Géza orvosi naplóinak a mindennapok történéseire is reflektáló, vagy azt összegző rajzait, jegyzeteit elemezte Ninkovné Kovacsev Olga, a szabadkai Városi Múzeum főmuzeológusa.  Aknai Katalin viszont egy intézményes kereteken kívüli alkotóra hívta fel a megjelentek figyelmét: a számítógépes rajzaival egy vidéki közösség életében önmagát meg- és elismertető outsider művészre, akivel kapcsolatban emblematikusan jelenítette meg a különbözőségnek számos, elismerésre igényt tartó formáját, hiszen „az emberiség nem egy”.

Sokak számára meglepő lehet, hogy a textilművészet is alkalmas terápiára. Bocz Bea és Bulik Csilla előadásukban érzékletesen mutatták be, hogy a művészeti (csoport) terápiás kezelések során a páciensek világának feltárása, érzékeny megfigyelése hogyan egészíti ki és segíti a kezelőorvosok munkáját. Csorba Simon László széleskörű és nemzetközi tapasztalatokra alapozott záró előadása tanulságos gyakorlati ismereteket osztott meg a konferencia résztvevőivel.

 

MTA Web
MTA kut
MTA int