MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény kutatási projekt 2012

Az MTA 2012-es átszervezésének új keretein belül létrehívjuk az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény kutatási projektjét.

Vezetője: Faludy Judit, tagjai: Aknai Katalin, Andrási Gábor, Barki Gergely, Beke László, Jerovetz György és Perenyei Monika.

A projekt formális-, gazdasági és intézményi keretei az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének strukturális változásait követik.

Célunk konferenciák és kiállítások szervezése, pályázás (pl. OTKA). A projekten belüli kutatás az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményéhez csatlakozik.

– 2012-es legfontosabb célunk egy Jakab Irén emlékkiállítás és konferencia megszervezése, hiszen Dr. Jakab Irén személyesen is és művein keresztül is igen jelentős mértékben segítette, támogatta a gyűjtemény új helyszínen megvalósított működését, 2011-ben bekövetkezett halála szomorú felelősséget is ró ránk, hiszen végrendeletileg a Gyűjteményre hagyományozta igen jelentős – kéziratban maradt – publikációit, a már korábban megjelent publikációihoz készített feljegyzéseit, könyveit, személyes gyűjteményét, könyvtárát és műtárgyait. Dr. Jakab Irén szakmai pályafutása a Pécsi Klinika ma Reuter Camillóról elnevezett Pszichiátriai Gyűjteményének feldolgozásával indult, amivel azonnal nemzetközi hírnévre tett szert. Esetleírásai megkerülhetetlenek a hasonló kutatások számára.

– A dokumentáció számára szeretnénk rögzíteni a „Lipótmező/Sárga ház” mai állapotát, erről szeretnénk pályázati források felhasználásával önálló dokumentumfilmet készíteni, melyhez kortárs művészek segítségét is szeretnénk igénybe venni. Konkrét tárgyalásokat folytatunk Keserue Zsolttal.

– Szociálpolitikai, művészettörténeti csomópontnak tekintjük a Gyűjteményt.

– 2011-es konferenciánk kiemelt vendége volt Dr. Thomas Roeske, a Sammlunk Prinzhorn igazgatója, aki látogatása során kiemelte az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény unikális voltát a hasonló európai intézmények sorában. Ezt a helyzet éppen a Gyűjtemény heterogenitásából adódik, az itt jelen lévő kiemelkedő színvonalú portréknak köszönhetjük, hiszen a hasonló európai intézmények gyűjteményéből a festőművészek professzionális munkái tendenciózusan, rendre kimaradtak.

– Szeretnénk továbbá a falakon kívülre is kiterjeszteni az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény kiállítási rendszerét. Mersits Piroska, Szlávics László, James Ensor munkáit tervezzük bemutatni, valamint kortárs művészek bevonásával új művek létrehozását és azok bemutatását is támogatjuk. Markánsan szeretnénk elválasztani egymástól a spontán létrejött, a képzett művészek által készített, valamilyen ideiglenes problémával hospitalizálódott személyek munkáit, a művészeti terápiák során „előhívott” alkotásokat valamint az ún. „Outsider Art” irányzathoz sorolható műveket. A betegség általában stigmatizál, tapasztalataink szerint a család általában igyekszik kitörölni a családtörténetből a pszichiátriai betegségek nyomait. A jelenleg bevett szakmai elnevezés: Pszichiátriai tapasztalattal rendelkező személyek (prs with psychiatric experience).

Fontosnak tartjuk a közös munkában megosztani a feladatokat, akár a kiadványszerkesztés, recenzióírás és az on-line publikáció területén is.

Kapcsolatot tartunk a pécsi Reuter Camilló Gyűjteménnyel, a BME Kognitív Pszichiátriai tanszékének volt és jelenlegi oktatóival (Dr. Kovács Ilona, Pléh Csaba, Zétényi Tamás), a MNG-ból Plesznivy Edittel, Imre Györgyivel a Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeumából, akiket szeretnénk egy kiterjesztett kutatásba bevonni az intézeti kollégák mellé.