A sárga csendről

 

A Magyar képzőművészeti Egyetem harmadéves képzőművészet-elmélet szakos hallgatóinak diplomaprojektje.

A sárga csendről művészeti projekt az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) történetéből kiindulva a mentális betegségek és a társadalmi normák kapcsolatával, a pszichiátria intézményesedésének biopolitikai, hatalmi, ugyanakkor személyes vetületeivel foglalkozik. Az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményben végzett kutatásuk során a „kint és bent” analógiáját alkalmazták a különböző viszonyok – az OPNI falain belüli és az intézeten kívüli társadalmi és személyes viszonyok összefüggéseinek, a Lipót „lakóinak”, a munkatársak, a gyógyítók és a páciensek egymás közötti kapcsolatainak – bemutatására.

A Gyűjteményben található művek, tárgyak és dokumentumok különböző módokon mesélnek a Lipót történetéről: korlenyomatok, szimbólumok, a művészetterápiás munka produktumai. Archív anyagokra, irodalmi forrásokra és személyes visszaemlékezésekre támaszkodtak, a Lipótmező történetének egy-egy kiválasztott részéből alternatív idővonalat alkottak. Kutatómunkájuk eredményeit a projekt katalógusában, tanulmányok és interjúk formájában teszik közzé.

Balajthy Boglárka írása Hajdú Lili, a Lipót egyetlen női igazgatójának életútját mutatja be. Martincsák Kata tanulmányában Mérei Ferenc lipóti munkásságát és pszichodráma műhelyét vizsgálja, és összehasonlítja a drámajáték tükör-funkcióját a művészetterápiás kollázsokkal. Menyhért Juci esszéje a maszk szimbolikus funkcióit, jelentésrétegeit járja körbe, középpontban a gyűjteményben található portréábrázolásokkal, illetve a maszk pszichoterápiás felhasználásával. Grisztel Eliza Kovai Melindával és Dr. Szalai Istvánnal készített interjúinak célja a hazai politikai pszichiátria vizsgálata, azaz a pszichiátria, mint a hatalom eszközének jelenléte a Kádár-korszakban.

Projektjükben öt művésszel dolgoztak együtt, akik műveikben az OPNI-hoz kapcsolódó jelenségekre, mentális betegségekre, vagy a pszichiátria intézményének egyéb aspektusaira reflektálnak. Így amellett, hogy a kurátorok írásaikban társadalom- és kultúrtörténeti szempontok szerint vizsgálják az OPNI-t, a projekt része egy kortárs képzőművészeti kiállítás is.
A projekt címe utalás az 1995-ös Üzenetek a Sárga Házból című, a Gyűjtemény tárgyait bemutató kiállításra, illetve Viktor Nekipelov: From Yellow Silence, a szovjet politikai pszichiátriáról szóló könyvére.
 
Kiállító művészek:
KICSINY Balázs, KICSINY Martha, KIS Judit, TILLMANN Hanna, ULBERT Ádám
Kurátorok:
Balajthy Boglárka, Grisztel Eliza, Martincsák Kata, Menyhért Juci
A kiállítás és a katalógus online formában tekinthető meg a projekt weboldalán 2021. május 25-től. Továbbá ezen a platformon mutatkozik be a projekthez készült film is, amely egy 1939-ben az OPNI-ba befalazott üzenetet tartalmazó palack feltárását dokumentálja.
További információ az eseményről itt olvasható.